Er det muslimene som er ofrene, Hadia?

Faksimile fra Dagsavisen 21. januar, 2016.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, blir trukket frem som en het kandidat til vervet som fremtidig statsminister i Norge. I denne forbindelse er det viktig å danne seg et bilde av hvordan Tajik ønsker å behandle Det norske folk.

Tajik selv har pakistansk bakgrunn, og hun er erklært muslim. I denne forbindelse er det viktig å danne seg et bilde av hva Det norske folk har kan vente seg fra Tajik. I et innlegg fra 2016 fremkommer synspunkter som er burde skremme en hver som vil oss nordmenn godt. I stedet for å ta et oppgjør med de stadige voldtektene av norske kvinner og alle eksemplene på forbrytelser mot norske menn, kvinner og barn, så fremstiller Tajik som om det er oss nordmenn som begår forbrytelser mot muslimene. I oppslaget heter det: «Såkalte etniske nordmenn som oppfører seg som drittsekker er et betydelig større problem enn lovlydige, arbeidsomme muslimske jenter og gutter som ønsker å bidra i samfunnet, sier Hadia Tajik (Ap).»

Hva er egentlig Tajiks oppfatning av virkeligheten basert på? Hvor ofte leser vi om norske menn som har voldtatt muslimske kvinner? Hvor ofte leser vi om norsk ungdom som deltar i gjengoppgjør? Når har norske barn gått løs på muslimske barn? Og hva mener Tajik om de enorme økonomiske forbrytelsene? SSB og Finansavisen har beregnet at innvandrere fra Somalia gir opphav til fremtidige statsøkonomiske forpliktelser på mer enn 9 millioner per hode. (Innvandrere fra andre muslimske land koster et par millioner mindre.) Hvem er det egentlig disse millionene stjeles fra? Vet Tajik om eksempler på at nordmenn har stjålet millioner fra muslimer bosatt i Norge?

Etter min oppfatning er ikke alle muslimer like. Det finnes hardt arbeidende og redelige muslimer som yter positive netto bidrag til norsk økonomi og samfunnet, og som er mer lønnsomme enn mange nordmenn. Også blant oss finnes det snyltere og unnasluntrere. Men når Tajik fremstiller det som om det er oss nordmenn som begår forbrytelser mot muslimene, og ikke omvendt, så får det meg til å frykte at Tajik på ingen måte vil hindre at det begås enorme forbrytelser mot den norske urbefolkningen, men at hun heller velger forbryternes parti.