Familiene må selv bestemme fordelingen av fødselspermisjonen

Likestillingsombudet Hanne Bjurstrøm vil endre loven, slik at fedre er pålagt å ta 20 ukers permisjon. Ellers mister familien den. «Et slikt inngrep i en familie er uhørt. Det må da være opp til hver enkelt familie hvordan de fordeler fødselspermisjon,» mener Jorunn Aaselle Olsen, sentralstyremedlem i Demokratene i Norge..

Forslaget Likestillingsombudet går inn for er slik:

Perioden skal består av mødrekvote og fedrekvote – ikke fellesperiode. 3 uker før termin og 6 uker etter fødsel er forbeholdt mor. Mødrekvoten er deretter på 20 uker. Fedrekvoten økes til 20 uker. Dersom far ikke kan benytte den, mister familien disse ukene. Verken mor eller far kan ta over permisjonen fra den andre.

«Nå må staten slutte med å blande seg inn i privatlivet til folk!! Ulike familier har forskjellige behov. Og det må være opp til hver enkelt familie hvordan de vil fordele ukene seg imellom. Her må det nyfødte barnet være i fokus, og jeg velger og tror at familien velger det som er best for barnet,» sier Jorunn Aaselle Olsen.