Tar opp skandaleprosjekt i Kristiansand bystyre, vil ha folkeavstemning

Det omstridte planlagte kulturhuset i Kristiansand, kalt Kunstsiloen, trenger 150.000 besøkende i året for å betjene gjelden sin. I tillegg trengs nesten 40 mill. i året i offentlig støtte, skriver Nettavisen. I formiddag møtes styret i den allmennyttige stiftelsen Cultiva for å ta stilling til en søknad på 100 millioner kroner fra Sørlandske Kunstmuseum (SKMU) til Kunstsilo-prosjektet.

Kunstsilo-prosjektet har skapt voldsomt engasjement. Kritikerne mener at 100 milioner til Kunstsiloen, er å ta penger som skulle gått til barn og ungdom. De peker også på at Kunstsiloen vil bli et pengesluk i mange år fremover, og spør hvem som tar regningen hvis byggingen blir dyrere og besøkstallene lavere, skriver Nettavisen.

Prosjektets hardeste kritikere har vært Demokratene i Norge, og partiets gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe, har sendt en interpellasjon om prosjektet til byens ordfører, som Kristiansands Høyre-ordfører Harald Furre må svare på under det neste bystyremøtet i sørlandsbyen.

150 000 årlige besøkende tilsvarer omlag besøkstallene ved Munchmuseet i Oslo. Kritikerne mener at det er høyt, når man tar i betraktning at Oslo er en fem ganger større by, med vesentlig flere turister – og at Edvard Munch er en internasjonalt kjent kunstner., skriver Nettavisen.

Vidar Kleppe mener saken er godt egnet for en lokal folkeavstemning, og hans interpellasjon har derfor fått denne utformingen: «Debatten om å bruke totalt minimum hele 530 millioner kroner fra fellesskapets penger på Kulstsiloen i Kristiansand, har heldigvis medført et stort engasjement blant folk flest.  Vil ordføreren som Demokratene at denne viktige saken om nødvendig skal avgjøre gjennom en folkeavstemning?»