Feil å prioritere kunst fremfor vanskeligstilte eldre

«Med tanke på at eldre i kommunale boliger fikk økt husleie på gjennomsnitt på 500 kr i Kristiansand, synes jeg det er meget betenkelig hvor løst pengene sitter når det gjelder kunst og kultur,» sier Jorunn Aaselle Olsen, nestleder for Demokratene Kristiansand.

Hun vil heller ta vare på de eldre og syke, og satse mere penger på ungdom og lage gode ungdomstilbud.

«Mange henger i Markensgt om kveldene. Jeg tenker litt at vi må skape gode ungdomsklubber. Med gode ledere som klarer å aktivisere dem,» sier hun. Om eldreomsorgen i kommunen har hun dette å si: «Nylig ble jeg vist at ventilasjonsanlegget ikke virker i mange leiligheter. Det ligger en sort masse som sprer seg ut i rommene. Selv baderomsveggene er fulle av dette. Slik bor de gamle og syke. Jeg gråter i hjertet mitt når jeg ser hvor neglisjert de eldre i Kristiansand blir behandlet. De kommer i siste rekke».

Men hvordan ligger det så an med kulturlivet i kommunen. Det blir for høyt prioritert mener Jorunn Aaselle Olsen. «Det skal brukes over 300 millioner på kunstmuseum i Nodeviga. kunst-siloen (nytt kunstmuseum) er vel estimert til 550 millioner kroner. Kanon-museumet skal oppgraderes. Til nøkterne 7 millioner (det trengs en oppgradering der) . Jeg må innrømme at Nodeviga blir vakker. Så hva er poenget i å lage kunst-silo til over en halv milliard til å huse Tangen sin kunst,» spør hun.

Politikerne som støtter ombyggingen av en gammel silo til et utstillingslokale for en kunst-samling til Kristiansand, hevder de har fått en gave fra malerienes eier, men det mener ikke Demokratene-politikeren.

«Han har råderett over maleriene. Og kan ta ut og inn de bildene han vil. På godt gammelt norsk, så har han fått politikere til å bygge museum til seg selv og sine bilder. Han må jo være genial. Ikke skatter han til Norge. Og byen vår sponser han med millioner av kroner. Går det med dundrende underskudd, øker bare politikere kommunale avgifter. Og da har de jo mulighet til å øke den kommunale husleia enda en gang. På en måte synes jeg politikere burde bli stilt til ansvar når de forvalter våre skattepenger på en dårlig måte,» konkluderer hun.