Fikk hederspris for sitt arbeid for Israels sak

Under det årlige sommermøtet til Norsk-Israelsk Handelskammer deles det ut en årlig hederspris til den personen som handelskammerets styre mener i løpet av året har gjort den største innsatsen for å fremme økonomisk, kulturelt eller vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Israel. Denne gangen gikk den til Demokratenes organisatoriske nestleder, Jan Simonsen, blant annet med bakgrunn i hans journalistiske arbeid for handelskammeret. Prisen ble utdelt torsdag.

Æresprisen ble som tidligere år anskueliggjort gjennom en skulptur med tittelen Tzedaka, laget av kunstneren Bruce Nigel (tidligere elev av Ung). Den er utformet som en filosofisk representasjon av det grunnleggende prinsippet om tzedakah, som kan oversettes med en blanding av veldedighet og rettferdighet, en plikt til å gi. Kunstneren selv var til stede og redegjorde for symbolikken, sammen med en jødisk rabbiner.

Simonsen har også tidligere blitt hedret for sitt Israel-arbeid. I 1997 fikk han æresbevisning kalt «Vokter av Jerusalem» fra organisasjonen The International Organisation for a United Jerusalem», for sine forslag på Stortinget om å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Æresprisen ble utdelt i rådhuset i Jerusalem av daværende ordfører, og senere statsminister, Ehud Olmert, og daværende (og nåværende) statsminister Benjamin Netanyahu.

(Bildet tatt da Simonsen i 2013 jobbet gratis for den israelske hæren)