FrP kjempet for FN-pakten om innvandring i 2016

Erna Solberg, Sylvi Listhaug og ambassadør Geir O. Pedersen under toppmøtet om flukt og migrasjon. Foto: Ragnhild Simenstad, FN-delegasjonen

FN-pakten om innvandring er omstridt, og Fremskrittspartiet tok dissens i regjeringen da den vedtok å slutte seg til dokumentet. Men faktum er at den norske regjeringen med statsminister Erna Solberg og daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug var aktivt med på prosessen som har ført frem til det endelige dokumentet. Det fremgår av et referat fra møtene i tilknytning til FNs generalforsamling for to år siden. Lederen for Demokratene, Makvan Kasheikal, er rystet over at Sylvi Listhaug var med på å heie frem FN-pakten.

FN-pakten setter flyktninger og innvandrere i samme bås og bidrar til å fremme legal innvandring. På et toppmøte i forbindelse med generalforsamlingen i 2016 var flukt og innvandring blant hovedsakene, opplyste Regjeringen på sin hjemmeside etter møtene i generalforsamlingen.

Statsminister Erna Solberg, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og ambassadør Geir O. Pedersen representerte Norge under toppmøtet om flukt og migrasjon. Som forventet vedtok møtet ved akklamasjon slutterklæringen med de to vedleggene – et rammeverk for å håndtere flyktningkriser og et veikart om migranter, skriver Regjeringen.

Demokratenes leder sier han spesielt har merket seg at rammeverket ble vedtatt enstemmig og med akklamasjon. «Det betyr med andre ord at det ble støttet av Norge, som altså var representert både med Erna Solberg og Sylvi Listhaug,» sier han.

«Dette satte punktum for en lang forhandlingsprosess hvor ulike interesser mellom avsenderland, transittland og mottakerland har vært sterke. For første gang blir situasjonen for flyktninger og migranter sett i sammenheng,» heter det videre fra Regjeringen. Statsministeren og statsråd Listhaug holdt innlegg på hvert sitt rundebord.

«En ny partnerskapsavtale mellom FN og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) ble undertegnet. Dette markerer en historisk milepæl i IOMs 65-årige historie. Et tettere samarbeid mellom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og IOM gjør verdenssamfunnet bedre rustet til å møte dagens utfordringer med mer enn 65 millioner mennesker på flukt,» heter det videre på Regjeringens hjemmeside.

«Legg merke til at flyktningpolitikk og ordinær innvandringspolitikk på denne måten blir knyttet sammen,» sier Makvan Kasheikal.

Norge deltok også i et lunsjmøte som var arrangert av Human Security Unit og Aspen Forum om tiltak for å løse den globale flyktningkrisen og den irregulære migrasjonen.

«Lunsjdiskusjonen var ment å være et bidrag til fremtidens diskusjoner og løsninger. Prinsipper om menneskelig sikkerhet og menneskerettighetene må legges til grunn. Det internasjonale samfunn må vise mer solidaritet både mht. humanitære bidrag og gjenbosetting av flyktninger. Det må bli bedre sammenheng mellom humanitær hjelp og utvikling. Migrasjon er i seg selv et positivt fenomen, men det tegnes ofte et negativt bilde i mottakerlandene. Fremmedfrykt og rasisme må bekjempes. Årsakene til tvungen migrasjon må bekjempes, og oppfyllelse av bærekraftmålene vil bidra til det,» skriver Regjeringen.

«Alle disse punktene, som den norske regjeringen har støttet enstemmig og tilsynelatende uten debatt her hjemme, går igjen i FN-pakten om innvandring.  Så det er ingen tvil om at dette lunsjmøtet og toppmøtene om innvandring og flyktningpolitikk under generalforsamlingen, var en viktig del av prosessen som ledet frem til det endelige dokumentet. Legg spesielt merke til at Regjeringen i 2016 mener at innvandring i seg selv er et positivt fenomen. Det samme står det i FN-pakten, men nå tok altså Fremskrittspartiet dissens. Trolig fordi det ble offentlig debatt om pakten, og partiet ville tape velgere og troverdighet på å støtte den. Men det gjorde i prinsippet Sylvi Listhaug i 2016,» sier Makvan Kasheikal.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/unga71_dag1/id2511732/