Går ikke FrP ut av regjeringen nå, har de mistet all troverdig

Global Compact for Migration er et nytt rammeverk for innvandring. Pakten vil blant annet innebære at det åpnes for nye «legale veier» for innvandrere som ikke er flyktninger, og begrensninger i hva pressen kan skrive om innvandring, ifølge Resett.no. Hensikten med denne FN-planen er å løse de demografiske utfordringene som følge av enorm folkevekst i Afrika. Denne planen har nå regjeringen bestemt seg for å støtte og tilslutte seg.

Fremskrittspartiets landsstyre har uttalt seg imot tilslutning til denne FN-planen, og Siv Jensen sier at partiet vil ta dissens i regjeringen og markere motstand mot norsk tilslutning. «Men det hjelper ingenting, så lenge partiet er i mindretall,» påpeker Demokratenes politiske nestleder og tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe.

«Fremskrittspartiet har gått fra skanse til skanse i regjeringssamarbeidet de siste 5 årene. Inntektsskatten er minimalt redusert, avgiftene er økt, det kreves inn rundt 10 milliarder kroner i bompenger, antall kvoteflyktninger er økt, u-hjelpen er høyere enn noen gang tidligere,» påpeker Kleppe.

«Og nå vil partiet fortsette som medlem av en regjering som vil ødelegge Norge gjennom tilslutning til en avtale som vil bety ny massetilstrømning av muslimske innvandrere til Europa. Som vi sågar må ta imot selv om de ikke er flyktninger. En avtale som USA og flere europeiske land har sagt nei takk til. Men som altså godtas av den norske regjeringen, med Fremskrittspartiet på slep,» konstaterer han, og trekker denne konklusjonen:

«Skal FrP ha æren i behold bør partiet tre ut av regjeringen samme dagen som regjeringen vedtar å gi «masseinnvandringsavtalen» sin tilslutning.»

https://resett.no/2018/09/18/fn-i-ferd-med-a-vedta-global-plan-for-lovlig-migrasjon-av-opp-mot-250-millioner-mennesker/

https://resett.no/2018/11/13/solberg-regjeringen-har-bestemt-at-norge-skal-slutte-seg-til-fns-global-compact-for-migration/