Bare flyktningene får gullstipend

«Norsk ungdom får ikke gull-stipend verd over 100 tusen kroner årlig slik flyktninger gjør,» slår Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe fast. «I Norge kan faktisk personer få flyktningstipend både i grunnskolen og den videregående skole etter Opplæringsloven § 4A-1 – om du er utenlandsk statsborger som har fått asyl i Norge, og setter seg på den norske skolebenken,» skriver han, og fortsetter:

«Jo tidligere en begynner å utdanne seg etter at du kom til Norge, jo lengre kan en motta og få i flyktningstipend – som på folkemunne med rette blir omtalt som gull-stipendet med en verdi på over 100 tusen kroner i året.

Om en flyktning som eksempelvis har fått asyl i Norge, begynner på en utdanning her i landet innen tre år etter at han/hun kom til Norge kan vedkommende få gull-stipend i hele tre år. Begynner en på utdanning innen fire år etter at en kom til Norge, kan en få gull-stipend i to år. Går en i vanlig videregående opplæring som de har rett til etter opplæringslova, får en særbehandling som ikke norske elever får – ved at den økonomiske støtten flyktningen får blir gjort om til et gull-stipend.

Tall i kroner basert på undervisningsåret 2018-2019 gir da den utenlandske statsborgeren som har fått asyl i Norge hele 108 250 kroner årlig i flyktning/gull-stipend.

Dette viser at stortingspartiene forskjellsbehandler norske elever og gir urimelige særordninger til utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge. Jeg er derfor en sterk motstander av et norsk utdanningssystem som ikke gir norsk ungdom som tar utdannelse, like økonomiske rettigheter gjennom like stipender – som utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge.

Dessverre er det bare Demokratene av partiene i Norge som sier nei til den: Økonomiske diskrimineringen av norsk ungdom som tar utdanning – og som årlig ikke får gull-stipend på over 100 tusen kroner – slik utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge gjør»