Innvandringen gir skuta Norge mer og mer slagside.

«Et av problemene KrF hadde i striden om hvilken side i politikken partiet skulle søke mot, var – og er – det faktum at Sylvi Listhaug ligger an til å være kronprinsessen i FrP. Og det faktum at hun er den av vår tids aktive politikere – foruten selveste Carl I. Hagen – som er mest objektiv og fritt rett-talende om hvordan norsk innvandringspolitikk skal og må være! Sylvi Listhaug står for det hun mener, og er på full bølgelengde med sjelen i FrP, som passer meget bra med sjelen i de fleste nordmenns syn på fenomenet innvandring,» skriver Terje Haugom som er medlem av Demokratene i Hordaland. Han fortsetter:

«Men hva er det KrF ikke er i stand til å se? Vi i partiet Demokratene har delt Sylvis Listhaugs syn på akkurat dette med innvandring, flyktninger og asylsøkere i flere år. Det som KrF ikke ser, er det faktum at den velstand og den velferd vi nordmenn flest nyter godt av i dag, skyldes det faktum at nordmenn har jobbet, betalt skatt til fellesskapet, og framskaffet politikere som – i de fleste perioder – har klart å forvalte fellesskapets midler til det beste – for oss alle i landet. I vår kristne kulturarv har vi hatt en felles ryggrad, som har gitt oss både tro, håp og visshet om hvor bra vi har det. Dette firer vi ALDRI på!

Men – vi ser også at de tusener vi har tatt i mot – for få år siden – ikke er blitt møtt med den massive integrering, norskopplæring og jobbsituasjon som kreves, for at det systemet vi har skal rulle videre i full balanse mellom inntekter og utgifter. Når utgiftene til velferdssystemet vårt blir vesentlig større enn det som forventes å komme inn, vil skuta Norge gå med mer og mer slagside. Erfaringen viser jo at langt fra alle som kommer til Norge, kommer seg ut i jobb – som igjen skyldes både sviktende opplegg i integreringen, og rett og slett altfor mange latsabber som bare skummer fløten – som arbeidende nordmenn sørger for! I tillegg har mange av dem med seg en kultur og et helt annet syn på hva som er rett eller galt, mitt eller ditt – enn vi nordmenn kan akseptere!

Derfor – KrF’ere – står dere for et menneskesyn og en «åpen dør»-politikk som ikke har sett eller oppfattet nettopp disse meget viktige poeng i innvandrings-politikken som Sylvi og Frp står for, og som vi i Demokratene også har hevdet hele veien! Vi må ha en streng innvandringspolitikk, skjerpet grensekontroll, og – ikke minst viktig – det MÅ stilles krav til dem som av lovlige grunner får bosette seg i Norge, permanent eller for en periode, og de må ha en oppfølging, slik at fellesskapet nyter godt av deres innsats også. Kriminelle avvises blankt!»