Gratis bolig: Gi til norske slitere først

Hvem ville ikke like å flytte til et annet land der man fikk andre til å betale for alt man trengte til fire barn pluss gratis bolig? Faksimile fra Aftenposten 6. november, 2014.

Takket være blant annet høy innvandring og lave renter er det nå knapphet på boliger i Norge. For 25 år siden kunne man kjøpe en to roms leilighet i Oslo for 250 000 kr. Den gang kunne folk med vanlige jobber ta seg råd til å kjøpe egen leilighet når de flyttet fra foreldrene. I dag koster de samme leilighetene 15 ganger så mye, og mange vanlige nordmenn får aldri mulighet til å eie sin egen bolig. Derfor mister man den tryggheten det å eie egen bolig gir. Vi i Demokratene i Norge mener at det at folk har råd til eie sine egne boliger er viktig, og det er en av grunnene til at vi ønsker en svært streng innvandringspolitikk. Masseinnvandringen fører til knapphet på boliger og annen realkapital.

Det å skaffe nok boliger er ikke enkelt. Dersom det offentlige skal gi boliger til enkelte ender man opp med at folk som ikke får bolig, faktisk må betale skatter og avgifter for å finansiere andres boliger. Og disse skattene og avgiftene gjør det enda vanskeligere for de som ikke blir trukket ut å skaffe seg et eget sted å bo. Et oppslag i Aftenposten fra 2014 viser hvordan denne type boligpolitikk fungerer. Drammen kommune har man valgt å gi noen av innbyggerne boliger. I oppslaget heter det: «Soud og Wajiha Jouma har fire barn, ingen fast jobb og ingen å arve eller få kausjon av. Likevel har de nettopp kjøpt sitt eget rekkehus – med god hjelp av Drammen kommune.» Og «Familien Jouma er en av 125 familier som ved hjelp av økonomisk rådgivning, fleksible startlån og boligtilskudd fra Drammen kommune har fått mulighet til å kjøpe sin egen bolig.»

Begynn med sliterne

Det er mange nordmenn (og utlendinger også!) som jobber og betaler skatt (og bompenger), og som ikke kan ta seg råd til å ha 4 barn. Etter min mening burde Drammen kommune ha begynt med å sørge for at disse sliterne fikk sine egne boliger. Først når alle disse hardt arbeidende menneskene har blitt selveiere burde vi gi boliger til folk som kommer utenfra, og som aldri har bidratt med noe som helst.