Hva Demokratene vil gjøre for å styrke samfunnssikkerheten

Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe har fått spørsmål fra en velger om hva partiet vil gjøre for å trygge den generelle samfunnssikkerheten. Her er hans svar:

«Som vi alle vet er det internasjonale sikkerhetspolitiske bildet er preget av islamistisk-terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen og en mengde andre uforutsigbare trusler. Utviklingen i samfunnet med nye former for risiko, sårbarhet og trusler krever selvsagt ny årvåkenhet og stadig tilpasning av sikkerhetstiltak og beredskap fra den øverste administrative og politiske ledelse. Det ligger store utfordringer innenfor områder som blant annet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kraftforsyning, transport, forsyninger, olje- og gassvirksomhet, smittevern og vannforsyning.

Det er nødvendig med styrket fokus på alle aspekter ved samfunnssikkerheten. Demokratene vil derfor arbeide aktivt for at Norge skal kunne møte det nye trusselbildet gjennom gode beredskapsplaner, nødvendig verneutstyr, materiell og personell. Det er nødvendig med nært samarbeid og koordinert innsats fra sikkerhetstjenestene, politiet, kommunene, næringslivet og Forsvaret. Nasjonalt er det i utgangspunktet en politioppgave å bekjempe terrorisme. Forsvaret må likevel være forberedt på å støtte, utfylle eller overta politiets oppgaver i ekstraordinære situasjoner for å trygge Norge».