Feil av regjeringen å takke nei til tilbudet fra Russland om hjelp til å repatriere syrerne

Tor Mikkel Wara

“USA (under Obama og Bush) og dets allierte har arbeidet for å skape krig i Syria og jage syrerne ut av Syria. Denne alliansen har sendt våpen til jihadistene i Syria, og koalisjonen har bombet infrastruktur (blant annet kraftstasjoner) slik at livet også i fredelige deler av Syria har blitt uhyre vanskelig. Resultatet er at mange syrere har flyktet,” skriver Christen Krogvig, som er medlem av sentralstyret i Demokratene Han fortsetter:

“Men høsten 2015 grep Russland inn. IS og andre jihadister er i nå i ferd med å bli nedkjempet. Det er fred og frihet i store deler av Syria, og syriske myndigheter ønsker nå at flyktningene vender hjem. Russland har opprettet mottakssentre som vil være i stand til å hjelpe inntil 1,7 millioner hjemvendte flyktninger. Rundt 900.000 flyktninger kan vende hjem de nærmeste få månedene sier generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet som koordinerer dette arbeidet fra Russland side. I denne forbindelse har Russlands ambassadør i Norge, T. Ramishvili, sendt et brev til justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) Russland inviterer til samarbeid om retur av syriske borgere i Norge til Syria. Det er et tankekors at våre allierte har skapt en krig som ikke bare er er farlig for folket i Syria, men også skapte en flyktningebølge som er kostbar og farlig for Norge, mens Russland faktisk vil hjelpe oss.

Men i stedet for å takke ja til tilbudet fra Russlands ambassadør svarer justisminister Wara: «På grunn av situasjonen i landet (dvs Syria) de senere år har Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemda ikke fattet vedtak som innebærer at syriske borgere må returnere til Syria. Norske myndigheter legger derfor ikke til rette for organisert retur fra Norge til Syria på nåværende tidspunkt.»  (Les Waras svar her: Svar til Russlands ambassade 7.8.18) Justisministeren opplyser for øvrig at det nå er i overkant av 26 000 syriske flyktninger i Norge.

En syrer i Norge koster enorme summer. SSB og Finansavisen har anslått kostnaden til 7 millioner pr. flyktning. Jeg mener at justisministeren bør takke ja til tilbudet fra Russlands ambassadør. Ved å hjelpe syrerne hjem vil Norge spare flere titalls milliarder av kroner. Noe av disse milliardene bør brukes til å hjelpe de hjemvente syrerne. Og vi bør også gi en håndsrekning til alle syrerne som har blitt i landet sitt og kjempet mot jihadistene. Islamisme er en gift som truer hele verden, og det at jihadistene nå lider et tap i Syria innebærer at en kritisk dominobrikke ikke faller like vel. Vestlige regjeringer sto bak jihadistene i Syria. Syrias seier over jihadistene er et nederlag for vestlige regjeringer. Men en seier for folkene i både Syria og Europa.”

En syrisk flyktning gir opphav til 7 millioner i statsøkonomiske kostnader. Faksimile Hegnar.no 18. juni 2015.