Avskyelige Dagbladet

“Dagbladet plasker i sølepytten, og bør for all fremtid avstå fra å gi negative karakteristikker om Resett.no og andre medier på høyresiden. Avisen har publisert en satirisk tegning av jødenes fremste leder, den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu, som fremstår i form av et hakekors, mens han holder en druser på avstand med hånden. Det skal visstnok være en satirisk overdrivelse av den nye israelske loven som slår fast at Israel er en jødisk stat, slik Israel alltid har vært. Det var jo hele poenget med å opprette Israel etter krigen: å gi verdens ganske få jøder et trygt sted å leve,” skriver Demokratenes organisatoriske nestleder Jan Simonsen, og fortsetter:

Loven slår også fast at hebraisk er landets viktigste språk. Det vil nok ikke føre til noen utskiftning av landets veiskilt som i dag står på både engelsk, arabisk og hebraisk, men det kan jo tenkes å få som konsekvens at hebraiskundervisningen styrkes i den arabiske sektoren, noe som i så fall vil være svært positivt for araberne, som dermed lettere kan søke seg inn på de israelske universitetene der undervisning allerede foregår på hebraisk.

Det ligge absolutt ingen diskriminering av den arabiske eller drusiske befolkningen i denne loven. De kan fortsatt inneha alle mulige jobber de måtte være kvalifisert til, de vil fortsatt få de samme velferdsgodene som jødene, de vil fortsatt ha stemmerett og være valgbare, de kan fortsatt søke seg inn på verdens beste universiteter, og bade i Middelhavet.

En satire skal være en overdrivelse, forsvarer Dagbladet seg. Ja vel. Men den skal ikke være en løgn. Det må være et snev av sannhet i utgangspunktet. Og det er et ikke i dette tilfellet. Like lite som det var det før sist verdenskrig da nazistenes aviser var fulle av liknende «satirer» der jøder ble fremstilt som griske bankfolk med stygge neser ute etter å flå folk.

I virkeligheten sammenlikner Finn Graff, med redaksjonens velsignelse, statsministeren for en demokratiske og human jødisk stat med velferdsgoder for alle og like rettigheter for alle etniske og religiøse grupper med et regime som rasket sammen alle jødene i Europa og kjørte dem til gasskamre for å bli avlivet. «En bevisst overdrivelse», ja vel. Greit å vite at avisen vet hva den gjør når den kjører frem sin ufyselige og avskyelige antisemittisme.

Dagbladet har plassert seg selv i gjørmen. Der bør avisens redaksjon plaske rundt til evig til. Helt uten troverdighet, spesielt når Dagbladet angriper seriøse nyhetsmedier som Resett.no. Nazistene havnet til slutt på historiens skraphaug. Der hører også Dagbladet hjemme.