Ordningen med permanent oppholdstillatelse må avskaffes

«Tiden er nå overmoden for at Norge i fremtiden kun skal gi midlertidig oppholdstillatelse for personer som søker beskyttelse og asyl i Norge. Norge er ikke forpliktet til å gi noen permanent oppholdstillatelse, og Demokratene vil heller ikke akseptere at utenlandske organer gjennom pålegg og avtaler skal tvinge Norge til å føre en overnasjonal politikk på dette viktige saksområdet som ikke er bærekraftig. For i innvandringspolitikken må Norge selvsagt være “herre” i eget hus.»

Det sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og han legger til at Demokratene også vil arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger. «Kriminelle handlinger som medfører over to måneders fengselsstraff må automatisk føre til utvisning for alle personer som ikke har norsk statsborgerskap. Dersom noen reiser tilbake til det landet de søker beskyttelse fra, så skal oppholdstillatelse og alle rettigheter i Norge selvsagt bortfalle,» siker han.