Kleppe Spør: Kan ordføreren garantere sunn mat på sykehjemmene

Demokratene har gjentatte ganger gjennom årene tatt opp forslag om at det må gjeninnføres kjøkken på alle byens sykehjem for å sikre sunn og god mat til våre eldre. Forsking viser også at mange eldre beboere på sykehjem er utsatt for underernæring grunnet “fabrikkmaten” og for liten tid til å spise og nyte maten på landes sykehjem.

Nå vil Demokratenes leder for bystyregruppen i Kristansand, Vidar Kleppe, vite om ordføreren kan garantere at alle sykehjemmene i den nye storkommunen vil ha egne kjøkken som lager egen sunn og næringsrik hjemmelaget mat til beboerne, og tar spørsmålet opp i bystyret der ordføreren må svare for seg.