Maktmisbruk mot Finnmark

«Selv om Finnmark har hatt folkeavstemning, og sagt sitt rungende NEI til sammenslåing med Troms, – har nå en folkefiendtlig kommunalminister å klart å få mikro-partiet KrF til å sikre flertall for «tvangs-sammenslåing» av de to fylkene i nord. Dette er et ekstremt tilfelle av herskesyke, historie-neglisjering, og makt-overgrep mot nordmenn i vårt nordligste og rikt historiske fylke – Finnmark! Vi ønsker folket i Finnmark hell og lykke i kampen som må komme mot et så inkompetent vedtak som det pampene i Oslo nå har vedtatt,» sier en opprørt Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Hordaland.

«De fylker vi har hatt i lange tider, har vært passelig store enheter i forhold til geografi, kulturelle særtrekk, sedvane og historie. Det Monica Mæland nå bruker sin makt til å tvinge igjennom, vil skape en harme – ikke bare i Finnmark, men også hos de fleste oppegående velgere, som nå er møkka lei av det spillet våre fremste politikere setter i gang! Dette vil nok regjeringspartiene – og særlig Høyre og FrP – merke ved de kommende valg. Høyre pga. bl.a. den tullete «regions-reformen», og FrP pga. stadig mer bompenger, dyrere drivstoff, og eiendoms-skatt – som de ikke viser vilje og evne til å minimalisere eller fjerne,» mener Terje Haugom.