Kleppe stiller spørsmål etter Tolga-saken

Etter avsløringene i Tolga-saken må kommuner over hele landet gjennomgå og svare for om registreringen av psykisk utviklingshemmede skjer i tråd med regelverket. Flere kommuner har nå selv tatt et initiativ til å undersøke om de har gjort alt riktig i sin registrering og innrapportering.

Det har fått Demokratenes bystyremedlem til å stille følgende spørsmål i en interpellasjon til Kristiansands ordfører Harald Furre: «Kan ordføreren garantere at ingen mennesker i Kristiansand kommune er blitt feildiagnostisert og utsatt for samme maktovergrep som i Tolga kommune – og vil ordføreren snarest foreta en gjennomgang om registreringen av psykisk utviklingshemmede i Kristiansand kommune, er i tråd med regelverket?»

Kleppe understreker at mennesker med psykisk utviklingshemming ikke er skyld i den debatten som har oppstått etter Tolga saken. «Etter Demokratenes mening er det derimot en skandale at Tolga kommune, brukte feildiagnostisering som psykisk utviklingshemmede for å få ekstra økonomisk tilskudd fra staten,» sier han.