Høie tar feil om tannbehandling

” Det har vært en lav prisutvikling innen tann helse», uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Fedrelandsvennen i oktober. Det er ikke sentralstyremedlem i Demokratene Terje Larssen, enig i. «Hvor skal en begynne når det gjelder dårskapen,» spør han i denne artikkelen, der han fortsetter:

«Neste gang en av ministerens rådgivere skriver et innlegg så bør Høie faktisk lese over det før han skriver under og sender det til Fedrelandsvennen.

Når det er sagt. Her er fakta: Støtten til kliniske undersøkelser og røntgenundersøkelser skal reduseres med 5 prosent i 2019, noe som til sammen tilsvarer rundt 13,1 millioner kroner. I tillegg foreslås det å fjerne en tilleggstakst ved kontroller ved tannregulering, noe som tilsvarer 25 millioner kroner. De statlige takstene for støtte til tannlege foreslås økt med 1,7 prosent neste år, det samme tallet som for 2018. Tallet er lavere enn forventet prisvekst. Det innebærer en innsparing for folketrygden på 23,6 millioner kroner, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det betyr at statens tilskudd til tannbehandling vil øke mindre enn tannlegenes prisøkning neste år. Dette er femte år på rad regjeringen sparer på tannhelse ved at de statlige satsene ikke øker like raskt som prisene.

I de tre første årene med Solberg/Jensen regjeringen sto støtten på stedet hvil, samtidig som tannlegene økte sine priser med nesten åtte prosent. For 2018 ble støtten økt med 1,7 prosent, godt under prisveksten på 2,7 prosent.

Nå får ministeren kutte tåkepreiket, tallenes tale er klare: Den offentlige støtten til tannbehandling blir kuttet med 51,7 millioner kroner i 2019. Det går fram av regjeringens forslag til statsbudsjett. Nå får vi se om ministeren selv kan komme med et tilsvar på den urettferdigheten som skjer hver dag. Demokratene vil som eneste parti ha tannhelse inn i egenandelsordningen».