Mange tjener mye i NRK-systemet

«Hva går skattebetalernes lisenspenger til? Jorunn aaselle Olsen som er medlem av sentralstyret til Demokratene i Norge, har funnet ut at i NRK tjener 73 personer mere enn 1 million kroner i året, Tor Gjermund Eriksen har en inntekt på 2.982.550

NRK hadde i 2013 lønnskostnader på 2,52 milliarder kroner, fordelt på 3.693 ansatte. Det utgjør 60 prosent av de samlede kostnadene. NRK får 5 milliarder i statlige overføringer!! Mens pressestøtten reduseres med 19 millioner.

«Er det noen som kan forklare meg logikken i dette. Er NRK blitt en bedrift hvor vi fostrer opp millionærer på våre skattepenger,» spør hun, og konkluderer ned at det er på tide å kutte lisens. Og heller gå over til å betale medie-avgift på skatten. Så kan aviser og andre norske medie-selskap også få en del av potten.