Regjeringen mangler handlekraft.

«Demokratene mener “bestemt” at det ikke burde være lov å sende kontantstøtte hjem til barn som aldri har bodd i Norge. EØS- avalen må derfor sies opp – og erstattes med en frihandelsavtale. Norske velferdsgoder skal gå til norske statsborgere og mennesker som jobber og betaler skatt her».

Det ser Grete Hansen som er medlem av sentralstyret i Demokratene i Norge. «Eksporten av kontantstøtte øker. I snitt sender om lag 1000 foreldre hver måned kontantstøtten hjem til familien i utlandet –  “kontantstøtteeksporten” er først og fremst knyttet til arbeidsinnvandrere med kone og barn i hjemlandet. Det er ikke bærekraftig at norske velferdsgoder som var ment til egne innbyggere nå blir spredd over hele Europa, mens norske pensjonister og trygdede sliter med å få hverdagen til å gå opp,» sier hun.