NHO og NAV diskriminerer norsk arbeidskraft

Toppsjefene i NHO og NAV mener det haster med å hjelpe flyktningene ut i arbeid, skriver TV2. Den nye regjeringsplattformen legger opp til en integreringsdugnad. 27.000 flyktninger deltar i introduksjonsprogrammet der de lærer norsk og på sikt skal komme seg ut i jobb. Nå ber NHO og NAV norske bedrifter om å bli med på dugnaden. Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe er mer enn skeptisk. Han mener det er mange nordmenn som også trenger hjelp for å komme seg i arbeid.

«Jeg mener at det er galt at norske arbeidsledige av NHO og NAV ikke skal få samme hjelpen til å få jobb som hele 27.000 flyktninger skal få. Tall fra SSB viser at hele 21 prosent av den norske befolkningen i arbeidsfør alder står uten jobb. En stor andel av disse har nedsatt arbeidsevne. I denne gruppen finner Norge mye god norsk arbeidskraft som norske bedrifter har bruk for,» sier Kleppe.

«Demokratene i Norge vil alltid sette det norske folk og Norge først i alt vi gjør, derfor er det ikke fremtidsrettet og bærekraftig å foreta en egen integreringsdugnad for å få 27.000 flyktninger i jobb ved å glemme over 200.000 nordmenn,» legger han til.