Vil beskytte gaupen

Gaupebestanden i Norge ligger under bestandsmålet for femte år på rad. Likevel tillates det å jakte på den. «Gaupa er sterkt truet og må ha bedre beskyttelse enn norske myndigheter og nåværende regjering gir den,» mener sentralstyremedlem Jorunn aaselle Olsen i Demokratene i Norge. Hun presiserer at det er hennes egen private mening og ikke hefter for partiet.

«Gaupa er Norges eneste villkatt og nå har vi ikke mer enn 55 familiegrupper av den i landet. Vi er utrolig heldige som har dette fantastiske og sjeldne kattedyret i landet vårt. Den gjør naturen litt villere og livet litt rikere,» mener hun.

«Den norske rovdyrpolitikken er preget av fragmentering, ansvarsfraskrivelse og mangel på helhetlige perspektiver. At det nå tillates omfattende jakt på gaupe til tross for at den er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter, og uten at bestandsmålet er nådd, er et grelt eksempel på det», sier rovdyrekspert Marte Conradi i WWF Verdens naturfond.

«Jeg mener vi må få en bedre forvalting av rovdyr i Norge. Vi bor i ett land med store vidder og masse skog. Vi må lære oss å leve i pakt med naturen og dyr,» mener Jorunn Aaselle Olsen.