Max Hermansen gir ros til Simon Malkenes

Den 18. februar i 2016 fikk den nåværende lederen for Demokratene i Oslo, Max Hermansen, sparken som lærer ved Kuben videregående skole i Oslo. Årsak: Han kritiserte islam på sin fritid. Mandag fikk lektor Simon Malkenes Fritt Ords honnør for hans kritiske søkelys på manglende ytringskultur i Oslo-skolen. Det ble opprinnelig åpnet en personalsak mot han for kritiske ytringer som elever følte seg trakassert over, men saken er nå lagt bort, skriver Nettavisen.

Max Hermansen hadde fått en tjenestepåtale fordi han «skulle ha opptrådt provoserende og krenkende overfor muslimske elever på måten han omtalt muslimer, islam og profeten Muhammed på», ifølge Nettavisens reportasje.

Nå stiller han seg i gratulantenes rekke til lektor Simon Malkenes som beskrev situasjonen for lærerne i et TV-intervju, og dermed fikk problemer med sin arbeidsplass:

«Jeg har sendt ham en sms og gratulert ham med Fritt Ords Honnør. Samtidig ser jeg ikke at han nevner problemenes årsak; nemlig at man har gitt opphold til alt for mange muslimer i Norge, og det særlig i Oslo», mener Max Hermansen.