Norske pensjonister må ikke glemmes i trygdeoppgjøret

Skuffende at stortingspartiene ikke vil gjøre endringer i trygdeoppgjøret når det gjelder underreguleringen av pensjonen. Årsaken er at det vil koste for mye penger å kompensere pensjonistenes kjøpekraft. Derfor blir det spennende å se det faktiske resultatet av trygdeoppgjøret som skal være ferdig forhandlet i mai – vil gi norske pensjonister i økt pensjon,» sier Grete Hansen, som er styremedlem i Demokratene i Norge og medlem av eldrerådet i Kristiansand.

«Er det pengene som bestemmer eller rettferdigheten,» spør hun. «Regjeringen svekker folketrygden og øker forskjellene. Det er de som er mest avhengige av folketrygden som taper. Pensjonistene har blitt ført bak lyset i det ene etter det andre trygdeoppgjøret. Den svake kjøpekraftsutviklingen følger regelen om at pensjonene skal underreguleres med en faktor på 0,75 prosent. Regjeringen vil ikke gjøre endringer i dette urettferdige systemet,» sier hun, og legger til:

«Derfor konstaterer jeg at det bare er Demokratene i Norge av de politiske partiene som nå vil gi norske pensjonister: “De pensjonene som de har blitt lovet – og som de så vel har fortjent”.