Norsk pengestøtte til «avskoging av regnskogen» må opphøre

Riksrevisjonen har undersøkt Norges internasjonale klima- og skogsatsing, der totalt 23,5 milliarder av kroner er brukt for å bremse avskoging av regnskogen siden 2008. Dette er gjort både gjennom bilaterale avtaler og gjennom internasjonalt samarbeid. Konklusjonen til Riksrevisjonen er at framdrift og resultater er forsinket, at aktuelle tiltak har usikker gjennomførbarhet og effekt, og at risikoen for misligheter ikke er godt nok håndtert, skriver Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen mener ifølge Nettavisen at norske myndigheter ikke har kontroll, og at det satses på prosjekter som kanskje ikke er gjennomførbare. ««Det må sikres bedre kontroll med bruk og resultater av disse midlene», sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe, mener at Riksrevisjonens rapport viser at regjeringen ikke har kontroll med de midlene stortinget bevilger til u-landsprosjekter.

Uansett mener han at norske skattebetaleres penger bør brukes til fordel for de nordmennene som har betalt inn skattepengene. «Vi kunne løse store problemer innen helsevesenet for 23,5 milliarder kroner», sier han. «Igjen ser vi et eksempel på at syke nordmenn risikerer å dø fordi skattepengene sendes ut av landet til meningsløse prosjekter».