Regjeringen kutter for de eldre

«Jeg fikk en telefon denne uken fra en eldre handikappet dame. Hun fortalte med gråten i stemmen at hun nå mistet hjelpestønaden fra 1 juli. Stønaden skal gå til å betale på det private markedet for å få utført husarbeid som de på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke klarer på egen hånd, skriver Jorunn Aaselle Olsen, sentralstyremedlem i Demokratene i Norge. Hun fortsetter:

«Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet var det ved utgangen av 2016 fortsatt 12 090 nordmenn som mottok hjelpestønad sats 0. Av disse var 8248 personer over 67 år.

Ved siste justering er satsen 13 560 kroner i året, eller 1130 kroner i måneden. I årets statsbudsjett ble det nemlig vedtatt at ordningen skal opphøre helt, også for dem som har hatt den siden 1992.

Jeg må innrømme at jeg nesten ikke trodde det var sant da damen ringte og fortalte at de mistet stønaden til hjelp i hjemmet. Nåværende regjering går jo ut med at de skal hjelpe eldre til å bo hjemme så lenge som mulig.

Andre ting de også har gjort er å fjerne fritaket fra egenandel på fysioterapi. Regjeringen har foretatt innstramning i bostøtten. kjøpekraften er blitt mindre. Og store kutt i bilstønaden.

Jeg raser over hvordan staten behandler de eldre og syke. Atter en gang skal det gå utover de trengende. Media er tause angående denne nye ordningen som nå trer i kraft fra 1.juli

La oss heller hedre og ære de eldre og syke i samfunnet. De bygde opp landet vårt. Nå må politikere slutte å ta fra de verdigheten»