Nei til immigranter fra Middelhavet

I et oppslag på NrKs side heter det at regjeringen lar 15 immigranter fra skipet Lifeline bosette seg i Norge.

Faksimile fra NrK.no 27.06.18

De 15 personene vil regnes inn i den årlige kvoten for overføringsflyktninger som er fastsatt i statsbudsjettet. Det er ikke noe som tyder på at disse immigrantene er flyktninger. De er kun afrikanere som vil til Europa for å heve sin levestandard, og som ikke har tatt seg bryet med å søke om visum. Ettersom de inkluderes i flyktningekvoten betyr det at 15 reelle flyktninger, som sitter i FNs flyktningeleirer, mister sin mulighet til å bosette seg i Norge til fordel for innvandrere som sniker i køen. En ikke-vestlig innvandrer gir opphav til fremtidige statsøkonomiske forpliktelser på 4,1 millioner kroner. Burde ikke disse kostnadene heller vært brukt på å hjelpe 1000 flyktninger som sitter i flyktningeleire i Afrika til et bedre liv? Eller til å hente 15 reelle flyktninger som har ventet i kø for å komme til til Norge?

«Migrasjonsutfordringen krever tiltak på europeisk nivå, og nå bidrar vi til en felles europeisk løsning på en akutt utfordring, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), i en pressemelding.» Er det slik at regjeringen mener at de felles løsningene må være løsninger for å flytte afrikanere til Europa? Hvorfor ikke heller løse dette på afrikansk jord? Befolkningseksplosjonen i Afrika kan ikke løses i Europa. Det er afrikanerne selv som må innse at de må få færre barn. Og det innser de ikke dersom de for lov til å eksportere problemene til oss.

Afrikas befolkning vokser svært raskt. Å la Afrika eksportere overbefolkningen til Europa vil redusere afrikanernes ivcitament til familieplanlegging

Israel har lyktes å finne land i Afrika som tar i mot afrikanske innvandrere som har bosatt seg i Israel. Og Australia sender alle som kommer sjøveien, til fattige land som Australia samarbeider med. Resultatet er at den ulovlige innvandringen til Australia har falt som en sten, og antallet drukningsulykker har falt til 0. Europas åpne grenser fortsetter der i mot å kreve tusenvis av liv på Middelhavet…

I Ungarn fikk innbyggerne stemme over om de skulle motta kvoter for EU-innvandrere. 98 prosent stemte nei, og politikerne i landet respekterer innbyggernes nei. I resten av Europa kjører politikerne over innbyggerne. (Like vel forventer politikerne at vi skal betrakte beslutningene som fattes som demokratiske.)

Nå arbeider  Tyskland og Frankrike for å underkue også de 98 prosentene av ungarerne som stemte nei, på samme måte som innbyggerne i andre europeiske land underkues.
Det at Norge mottar disse båt-immigrantene kan brukes som brekkstang i EU. Merkel og vennene hennes kan hevde at når selv Norge, som på papiret ikke er med i EU, mottar slike innvandrere, da må landene som er med i EU gjøre det samme. Tysklands innenriksminister, Horst Seehofer, har truet med å innføre grensekontroll dersom flyktinger ikke fordeles i EU. Og derfor er både Schengensamarbeidet og Merkels posisjon i fare.

Norge har stemt Nei til EU to ganger. Vi har aldri blitt spurt om vi ønsket å delta i Schengen (eller EØS). Og vi har ingen interesse i å redde hverken Schengen eller Merkel. Schengen legger Norge åpent for ulovlig innvandring, narkotikasmugling og terror.