Uverdig av Levanger kommune

Tor-Andre HopenRen ansvarsfraskrivelse og uverdig behandling fra Levanger kommune som nekter økonomisk oppreisning for overgrep kommunen selv er ansvarlig for.

Som et sterkt ombuds-parti er det naturlig for Demokratene å gi sin fulle støtte til Torbjørn Skårstad (71) fra Skogn i Levanger, som for snart seksti år siden ble utsatt for grovt overgrep i regi av Levanger kommune, hvor kommunen urettmessig stemplet Skårstad som «evneveik» slik at han ble tvangssendt til spesialskole for såkalte evneveike, på Røstad i Levanger.

I oppreisningskrav mot Levanger kommune sa nylig et flertall i Levanger kommunestyre nei til å gi Torbjørn Skårstad en rimelig oppreisning på 250.000 kroner. Avslag på oppreisningskravet ble vedtatt med 24 mot 11 stemmer, hvor Ap, Sp og KrF stemte «blankt nei» til å gi Skårstad en rettferdig oppreisning for den urett og skade kommunen for snart seksti år siden påførte Torbjørn Skårstad, og som resulterte i senskade som har preget Skårstad gjennom hele hans voksne liv.

Levanger kommune har offentlig gått ut med unnskyldning for den urett kommunen i sin tid påførte Skårstad, men en unnskyldning er ikke nok som bot og bedring for et ødelagt langt liv. De folkevalgte i Levanger kommune som stemte nei til å gi Skårstad en rimelig og rettferdig økonomisk oppreisning, burde simpelthen gå i skammekroken!


Tor-Andre Hopen
Leder Demokratene Trøndelag fylkeslag


Følg oss på facebook#Demokratene #Trøndelag #Levanger #Steinkjer #Trondheim #Valg2019 #Valg2021 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg Robert Svarva Torbjørn Skårstad #Innherred #Nrk #NrkTrøndelag #TrønderAvisa #Arbeiderpartiet #Ap Kristelig Folkeparti #KrF #Senterpartiet #Sp / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen