Norske familier må ikke glemmes

«Demokratene mener helt klart at familien er en svært viktig tradisjons- og kulturbærer. Derfor må familiens stilling i det norske samfunnet styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta flere avgjørelser for familien. Vår skattepolitikk bør derfor legges til rette slik at familien selv kan bestemme hvordan de vil ha sin hverdag. Barn har rett til begge sine foreldre, og foreldrene må derfor ved samlivsbrudd likestilles i sine plikter og rettigheter,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og legger til:

«På grunn av et generelt høyt kostnadsnivå, opplever mange aleneboere at de befinner seg i en økonomisk krevende situasjon. Demokratene har i sin skatte- og avgiftspolitikk lagt opp til flere lettelser for unge og enslige for å bedre disse gruppenes realinntekt, og dermed mulighetene for å ha egen husholdning og egen bolig. For øvrig skaper masseinnvandringen knappet på boliger så vel som annen kapital i samfunnet. Demokratenes politikk vil innebære et dramatisk fall i innvandringen, og dermed vil langt flere nordmenn ha råd til å kjøpe sin egen bolig. Tryggheten ved å eie sin egen bolig er viktig, og Demokratene ønsker at så mange som mulig skal ha råd til dette».