Nettleien på strøm må reduseres

«Det er i dag “bokstavelig talt” en strøm av kraft-leverandører. Disse «selskapene kappes om å tilby oss potensielle kunder noe som kan fremstå som lave el-priser. Blant disse kan vi som forbrukere velge fritt hvem som kan levere strøm, men det er ikke er den samme konkurranse og valgfriheten på nettleien, da det enkelte kraftverk i praksis dessverre kan skru opp prisen på nettleie som de nærmest måtte ønske. I mange kommuner betaler derfor folk atskillig mer for nettleien enn det selve strømmen koster,» konstater politiske nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.  Denne situasjonen liker han lite.

«Demokratene i Norge mener at det skal være kun den strøm vi faktisk bruker vi skal betale for, og det å holde nettet vedlike er et statlig ansvar. Staten skal etter Demokratenes mening stå for økonomi, anlegg, drift og vedlikehold av det totale el-nettet, på samme måte som staten i dag har det økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av det statlige veinettet i Norge. Dette vil gi et godt grunnlag for lavere nettleie 2018 og årene som kommer,» mener han..