Vi trenger sekulære tilbud til ungdom, ikke muslimske

Etter Trendrapport 2017 som utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand har flere muslimske foreninger gått sammen for å gi tilbud til ungdommer med innvandringsbakgrunn som er innblandet i kriminalitet. “For utenforstående kan dette virke positiv og nyttig arbeid,” mener lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal, men han han stiller spørsmålstegn ved om  alle disse ungdommene er muslimer og kan hjelpes via et slik tilbud? “Svaret må jo være klar nei. Det kan jo bekreftes av at de fleste innvandrere  faktisk er sekulære mennesker og ser ikke på et slikt tilbud som et realt alternativ,” mener han.

“Ofte er det slik at de ungdommene som trenger hjelp på dette feltet kommer fra krigsområder som er forårsaket av religionskonflikter og etniske konflikter. Det er ikke noe å legge skjult på at dagens integreringspolitikk har slått feil . Det er derfor vi har slike problemer. I et slik situasjon kan vi ikke tro at religiøse tilbud kan løse problemene. Vi trenger heller et sekulær og kompetanserikt tilbud som gir kulturell forståelse. Og dette må komme ifra den store sekulær majoriteten av innvandrere her i byen som må ta et ansvar for å få disse ungdommene på riktig spor igjen,” sier Kasheikal, som også er varamedlem til bystyret i Kristiansand.

“Om dette trenges det en bred og tverrpolitisk enighet. Jeg vil herved invitere de sekulære kreftene til å bidra ir denne viktige jobben. Ellers risikerer vi at ungdommer går fra kriminalitet til radikalisering, som kan medføre langt farligere kriminalitet, som medvirkning til terror. Det har vi sett i andre land, bla i Belgia,” legger han til.