Nettselskapene sin “plyndring” av det norske folk må stoppes

Etterslepet på vedlikeholdet på det norske strømnettet er på svimlende 140 milliarder kroner. «Storting og regjering kan og må aldri godta at forfallet på det norske strømnettet som har blitt forsømt av kommunale og fylkeskommunale energiselskap, skal betales ved at regningen på 140 milliarder kroner sendes til det norske folk over en periode på 10 år,» sier politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

Analysebyrået Oslo Economics har gått gjennom regnskapene til 135 nettselskaper. Gjennomgangen viser at kommunene tar store utbytter i selskapene, og utbyttene blir større og større fra år til år. Bare i 2016 tok disse eierne ut 1,3 milliarder kroner i utbytte. «Nettleie forbrukerne har betalt inn, blir altså ikke brukt til vedlikehold av strømnettet, men går til utbyttefest til grådige eierne,» konkluderer Kleppe, som også er gruppeleder for Demokratene i Norge i Kristiansand kommunestyre og medlem av fylkestinget i Vest Agder.

«Dette betyr dessverre at nettleien blir langt dyrere og at Ola og Kari Nordmann, må betale to ganger for å vedlikehold av det norske strømnettet . I tillegg til denne dobbeltbeskatningen skal det også innføres en “rushtidsavgift” for strøm der det blir dyrere å motta strøm i en døgns-syklus når forbruket og behovet for strøm er størst for det norske folk,» forteller han.

«Demokratene i Norge krever derfor politisk handlekraft ved at storting og regjering snarest griper inn og stopper denne helt urimelige skjulte ekstra skatten ovenfor det norske folk, som rammer alle, men i stor grad de fattigste. Nok er nok – her må det sies stopp,» sier Kleppe.