Nok et argument for å tre ut av EØS-avtalen

Regjeringen vil justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor. Det er helt uaktuelt, fastslår EU-kommisjonen ifølge VG. «Det bare dokumenterer hvorfor Norge bør tre ut av EØS-avtalen,» mener Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe. Partiet har helt siden starten vært imot norsk EØS-medlemskap.

Foreldre som aldri har bodd i Norge kan ha rett på norsk barnetrygd og kontantstøtte. Hvis mor eller far jobber her, spiller det ingen rolle hvilket EØS-land barnet og den andre forelderen bor i. Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier. Regjeringen har lenge jobbet for å få lov til å justere ytelsene etter kjøpekraften i landene barna bor i, skriver VG.

Men regjeringen får det ikke til. «Dette er ikke mulig med dagens regelverk, og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette», sier EU-kommissær Marianne Thyssen til VG.

«At EU nekter Norge å justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor er nok et godt argument for at stortinget sier opp hele EØS-avtalen. Bare den siste korte tiden har EØS-avtalen medført at EUs byrå for energi ACER overta den norske kontrollen med våre naturressurser på energiområdet,» sier Kleppe.