Norge skal ikke styres av overnasjonale organer

«Det er grunnlovsfestet at Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger,» skriver Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer – slik dessverre stortinget og regjeringen altfor ofte gjør. Denne farlige politiske praksisen må stoppes!

Demokratene vil derfor trekke Norge ut av alle slike avtaler fra EU, EØS Schengen, Acer og Global Compact for Migration er et nytt rammeverk for innvandring. Pakten vil blant annet innebære at det åpnes for nye «legale veier» for innvandrere som ikke er flyktninger, og begrensninger i hva pressen kan skrive om innvandring.

Selv om vi hadde vært i posisjon til det ville vi ikke deltatt i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS.

Demokratene stiller seg også positivt til å åpne for bruk av bindende folkeavstemninger i saker som har stor betydning for Norges suverenitet og egenart. Bare så det er sagt: Norge skal og må for alltid styres av nordmenn – og ikke overnasjonale organer. «