Norske arbeidsplasser rammes hardt av blå/grønn avgift.

En investering hos Coca-Cola i Lørenskog på 100 millioner kroner blir lagt på is, og Coca-Cola har sendt ut permitteringsvarsel gjeldende 13 ansatte i første omgang. E24 melder at dette er konsekvenser av at avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff, den såkalte sukkeravgiften, ble skrudd opp med 42 prosent fra nyttår.

Når avgiftsøkningen kommer på toppen av et allerede høyt prisnivå, påvirker det markedet negativt, som igjen skaper en stor overkapasitet,

“Det hele har ganske så tragiske konsekvenser for norsk næringsliv og ikke minst norske arbeidsplasser. Allerede før avgiftsøkningen meldte SSB om en kraftig økning i grensehandelen det siste året, målt fra fjerde kvartal 2016 og ut tredje kvartal i fjor, handlet nordmenn for 15,8 milliarder kroner over svenskegrensen. Vi flytter altså arbeidsplasser over grensen i stor stil. Omsetningen var hele 23,4 prosent høyere enn i den foregående tolvmånedersperioden,” slår Terje Larssen fast. Han er sentralstyremedlem i Demokratene i Norge.

Avgiftshoppet gjør at de allerede store prisforskjellene på brus økte fra nyttår i Norge sammenlignet med Sverige. I Sverige prioriteres arbeidsplasser, derfor innfører en ikke slike særavgifter. Det legges kun på moms og momssatsen på brus er 12 prosent. Men det stopper ikke her, i tillegg beregnes det i Norge 15 prosent merverdiavgift på toppen av særavgiften på alkoholfri drikke når produktene selges til forbruker i butikker. Derfor medfører særavgiftsøkningen på disse drikkevarene at summen du må betale i merverdiavgift for disse varene også har økt etter nyttår i norske butikker.

“En må jo kunne spørre seg hva som er hensikten med denne avgiften rent samfunnsøkonomisk? store investeringer i flere bransjer i hundremillioner klassen blir skrinlagt, flere bransjer opplever, eller vil oppleve masseoppsigelser og ikke minst så vil «Harry handelen» eksplodere enda mer enn før, med påfølgende store inntektstap for staten. FrP var partiet som skulle kjempe for reduserte skatter og avgifter for folk flest – den visjonen kan en trygt fastslå har forsvunnet i tåkeheimen etter at partiet gikk til sengs med Venstre,” fastslår han.