EØS- en husmannskontrakt

“Demokratene i Norge vil ut av EØS og Schengen avtalen. Vårt standpunkt blir i disse dager aktualisert ved at Regjeringen vil knytte seg til EUs energiunion. I likhet med Senterpartiet mener Demokratene i Norge at dette kan være i strid med Grunnloven, Vi mener man gir fra seg suverenitet og flytter makt fra politiske organ i Norge over til Acer. Dette er en suverenitetsavståelse som bør behandles etter Grunnloven. Nå skal jusekspertene til Regjeringen vurdere saken på nytt,” sier Jan-Ove Fromreide som leder Demokratene i Norge på Askøy. 

“EØS-avtalen åpner også for et fritt arbeidsmarked i Europa, og fører til stor arbeidsinnvandring. Dette legger press på våre velferdsgoder, gjør det vanskeligere for norsk ungdom å fa arbeid, samt utfordrer helsevesen og øker presset på boliger. EØS betyr at norske lover blir vedtatt av ansiktsløse byråkrater i EU, ikke av våre folkevalgte. Dette er blitt en husmannskontrakt for Norge,” mener han. 

Med Schengen avtalen mener han at vi mister vår nasjonale grensekontroll og gjør det lettere for kriminelle bander å komme unn i Norge. Asylsøkere kan heller ikke avvises på grensen. “Demokratene i Norge krever at det norske folk får si sin mening om disse avtalende i en bindene folkeavstemning,” avslutter han.