Norske fiskere vet best

Norske fiskere fikk den 16. november 2017 et nytt internasjonalt FN-pålegg gjennom Ilo-konvensjonen, som blant annet sier: Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 48 timer i løpet av en uke, beregnet over en periode på et helt år. De som arbeider på en fiskebåt, skal ha minst ti timer hviletid i løpet av 24 timer. De skal ha 77 timer hviletid i løpet av 168 timer.

«De internasjonale detaljerte sove og hviletidsregler kan bety over og ut for fiskerne som driver i småskala med to til fire mann ombord. Hvordan fiskere på de minste båtene i praksis sammen skal få til en slik hvilebestemmelse som skal bestemmer når norske fiskere på havet: skal og må sove – lar seg ikke gjennomføres i den virkelige verden,» mener Demokratenes nestleder Vidar Kleppe.

«Dette vil eksempelvis kunne sette norske fiskeritradisjoner som lofotfisket, kystfisket og rekefisket i fare. Selv hardt arbeidene dyktige norske fiskere kan ikke sove når FN bestemmer og fisken biter. Her må derfor snarest fiskeriminister Per Sandberg komme på den internasjonale politiske arena – og si stopp,» sier Kleppe.