Norske politikere må nå sette Norge – og det norske folk først!

«Om noen skulle være i tvil: Demokratene i Norge sier selvsagt også et “klart nei” til TISA og TTIP. Åpenhet om disse dårlige forslag til avtaler og forhandlinger for Norge er meget viktig, og våre nasjonale interesser må alltid ha fortrinn i forhold til anti-demokratiske globalistiske interesser. Norske myndigheter har dessverre tidligere “etter diktat” fra EU etablert viktige avtaler til fordel for finanssektoren, store investorer og multinasjonale selskaper på bekostning av norske arbeidstakere, forbrukere, og vanlige folk,» hevder politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«TISA er en frihandelsavtale for tjenester som vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, det hindrer regulering av finanssektoren og undergraver personvernlovgivning. Når det gjelder TISA, så skal Norge forhandle direkte med de 49 andre TISA-landene», forklarer han.

«TTIP, en frihandelsavtale, mellom EU og USA, gir store selskaper rett til å saksøke stater for lovverk som skader fremtidig profitt. Profitt hos de store selskapene vil da gå foran dine livsvilkår som helse/sykehus, mat/jordbruk, rent drikkevann m.m. Gjennom EØS-avtalen vil TTIP bli innført i Norge, enten vi vil eller ikke,» fortsetter han.

«Den politiske stortingsbehandlingen av ACER-saken viste igjen manglende politisk handlekraft ovenfor EU. Jeg mener derfor bestemt at tiden nå er mer enn “overmoden” for at regjeringen og alle norske stortingspolitikere fra nå av må kunne sette: Norge-  og det norske folk først i alt de gjør», konkluderer Kleppe.