Nytt styre i Demokratene i Hordaland.

Demokratene i Hordaland har avholdt årsmøte og valgt Marianne Solheim som leder, med Jan-Ove Fromreide som nestleder. Organisatorisk arbeider lokallaget med å få på plass lokallag, blant annet i Odda, Stord og Bergen. Det var politisk debatt og ble vedtatt å formulere uttalelser om ubåten på Fedje, som enda ikke er fjernet og som kan være en fare for båttrafikken. Demokratene i Norge har i årevis arbeidet for å få den fjernet.

Det ble også foreslått en resolusjon mot at asylsøkere som enda ikke har fått oppholdstillatelse skal få arbeidstillatelse i Norge. Begge disse forslagene ble fremmet av Jan-Ove Fromreide og vedtatt.

Under en generell debatt om islam så den lokale partilederen, Marianne Solheim at eldre blir redde når «lakendamer» kommer og skal stelle dem på sykehusene eller sykehjemmene. Årsmøtet mente enstemmig at eldre bør få slippe dette.

Marianne Solheim kom inn på problemstillingen omskjæring av unge gutter. Her var styret noe uenig, men fattet følgende enighet; Staten skal ikke finansiere omskjæring.

Harald Andre Johansen mente at islamske kvinner opptar mange sykesenger/poster i forbindelse med fødsler; Årsmøte besluttet å ta dette opp som eget punkt på neste møte.

Maranne Solheim tok opp spørsmålet om kreftmedisin: «Helseforetakene bestemmer hvilken medisin som er for dyr. Pasienter jan bli nektet medisiner som blir tilbudt andre steder i Europa. Dette er trist å være vitne til i «verdens rikeste land», mente hun. Solheim kom også inn på Acer-saken, som hun mente var en viktig sak som måtte sees i sammenheng med EØS-avtalen.

Eddie Stien var også opptatt av å sikre Forsvaret, noe som et enstemmig årsmøte var enig med. Dessuten mente han at fraflyttingstruete steder må få kunne drive Casino-virksomhet.  Det ble vedtatt å sette dette opp som eget punkt på neste møte.

Foruten de to lederne består styret i Demokratene i Hordaland nå av John Ingolf Hauge, Eddie Stien, Bjarne Fromreide, Knut Sletten, og Harald Andre Johansen.