Oljeformuen er det norske folk sin eiendom

Oljeformuen er det norske folk sin eiendom og pengene skal brukes til å bygge Norges land, mener Per Anton Øverland som er medlem av Demokratene i Songdalen. «Bompengene er i boks, intet mindre. Det er bare viljen det står på. Pengene er der, men staten må være innstilt på å gi noen smuler tilbake til folket,» sier han.

Øverland siterer Norsk petroleum.no, som skriver: Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 224 milliarder kroner for 2018. Dette er en vesentlig økning på 34 prosent fra 2017, og skyldes hovedsakelig høyere olje- og gasspriser.

«Hva med å bruke budsjett overskuddet til å bygge veier,» spør han. «Jeg har sagt det før og det skader ikke å peke på dette igjen. Olje formuen er det norske folk sin eiendom og pengene skal brukes til å bygge Norges land. Det er alltid lett å gi bort andres penger til alskens unyttige formål, som luksus jetfly til Abbas eller EØS midler til Øst Europa, eksempelvis fuglekikkere i Polen. Jeg ser at en kritisk gjennomgang her er høyst påkrevd,» mener han. «Dette kan bare ikke fortsette.»