Hvordan kan Helgheim hevde at planen for storstilt lovlig innvandring til Europa ikke eksisterer?

Mannen på bildet hevder den omfattende FN-planen for regulert innvandring til vestlige land ikke eksisterer.

2. oktober stilte jeg et spørsmål om FrP aktet å stemme for at Norge skal tiltre FN-erklæringen som heter «GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION». Tittelen på innlegget var «Vil FrP hente over hundre millioner afrikanere til Europa?»

Tittelen var basert på et oppslag i Resett det det het «FN anslo i 2015 at det fantes 244 millioner migranter som bodde utenfor sitt eget land.»  Resett har imidlertid blandet et oppslag på FNs internettsider der det samlede antallet flyktninger kobles til Global Compact- erklæringen. Erklæringen slår kun fast at vi skal åpne våre grenser for lovlig innvandring fra fattige land. Men det fremgår ingen tall fra selve erklæringen. Resett har i ettertid endret overskriften på innlegget.

Helgheim påpeker at tallet på 244 millioner ikke er en del av «Global Impact» dokumentet. Det er i og for seg korrekt. Men i stedet for å slå fast at FrP akter å stemme mot denne erklæringen skriver Helgheim:

FrPs innvandringspolitiske talsmann hevder at det ikke finnes noen plan om å legalisere masseinnvandring fra fattige land til Europa.

Jeg gjengir nedenfor en del ordrette sitater fra erklæringen som FrPs innvandringspolitiske talsmann nekter å svare på om partiet skal stemme for eller mot. Tallet på 244 millioner viste det seg at Resett ikke hadde hentet fra selve erklæringen. Men når man ser hva som står i denne erklæringen, hvordan kan Helgheim hevde at dette ikke er en plan for enorm lovlig migrasjon? Og hva er grunnen til at han ikke slår fast at FrP skal stemme mot at Norge tiltrer denne livsfarlige erklæringen?

 

 

 

Tallet på 244 millioner hadde Resett hentet fra denne siden og ikke fra selve Global Imact-dokumentet. Det betyr imidlertid ikke at FN-planen for migrasjon ikke eksisterer. Men planen inneholder ingen tall.

Christen Krogvig, sekretær