Pensjonistene avspist med smuler

I 2017 fikk en gjennomsnittlig alderspensjonist utbetalt 232 600 kroner. Korrigert for prisutviklingen er det en økning på omtrent 300 kroner fra 2016, skriver NAV i en pressemelding. I praksis svarer det til omtrent uendret pensjon fra 2016. Utviklinga er likevel mer positiv enn året før. Fra 2015 til 2016 sank realverdien av en gjennomsnittlig alderspensjon med 1,1 prosent, skriver NAV. Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe, mener det er smuler.

«Norske pensjonister som har slitt og gjort sitt for å bygge det norske samfunn til det det er i dag fortjener selvsagt å få et økonomisk løft i alderdommen. De som er pensjonister og de som blir skal ikke lønnes med mindre enn 25.000.- i måneden regnet utfra nivå i 2018. Dette uansett om de er gift, samboende eller enslig.  Og så skal pensjonen indeksreguleres, slik at kjøpekraften opprettholdes år for år,» mener han.

Demokratene i Norge forlanger at storting og regjering ved årets trygdeoppgjør vedtar en opptrappings-planen for å sikre levelige pensjoner og en trygg alderdom for norske kvinner og menn, som de virkelig fortjener. Og dette må selvsagt gå foran all veldedighet til andre land i fjerne himmelstrøk,» legger han til.