Regjeringen vil bruke asylmottak i Afrika til å øke asylinnvandringen mens Demokratene vil bruke bruke asylmottak i Afrika til å minimere asylinnvandringen.

Demokratene var det første partiet som programfestet at Norge skulle opprette asylmottak i lav-kost-land til bake i 2005. Det er i og for ser hyggelig at Erna Solberg signaliserer støtte til ideen om asylmottak i Afrika. Men Solbergs ide om formålet med disse mottakene er vidt forskjellig fra Demokratenes: Erna Solberg vil at Norge både skal ta i mot asylsøkere som kommer til Norge. I tillegg skal Norge ta i mot mennesker som tar seg til andre land i Europa eller til fremtidige asylmottak i Afrika.

 

I regjeringserklæringen, som Høyre, FrP og Venstre har tiltrådt, heter det således: «Norge har tatt et stort ansvar over lengre tid, og ansvaret for mennesker på flukt må deles mellom flere land. Derfor støtter regjeringen i utgangspunktet planer om et forpliktende europeisk kvotesystem som gir en permanent fordelingsmekanisme mellom alle europeiske land…»

Mennesker som tar seg til andre land i Europa skal således sendes videre til Norge ved hjelp av et forpliktende europeisk kvotesystem.

I Demokratenes program står det der i mot noe helt annet: «I følge FNs flyktningekonvensjon er det asylinstituttet etablert for å beskytte individer som er utsatt; opposisjonspolitikere, redaktører, journalister, forskere og folk som er brysomme for makthavere. Det er svært få asylsøkere som faller inn under en av disse kategoriene. Demokratene vil at Norge skal opprette avtaler med lav-kost-land der et tredjeland påtar seg å huse asylsøkere for Norge, mot en kompensasjon. Det kan nevnes at Australia har opprettet slike avtaler med to øy-stater i Stillehavet mens Israel har inngått slike avtaler med land i Afrika.

Statsministerens tror løsningen på problemene med ulovlig innvandring er å fordele de ulovlige innvandrerne jevnt i Europa. Faksimile fra Dagbladet 26. juni 2018.

I lavkostland på sørlige breddegrader er klimaet bedre, og det er mulig å gi asylsøkere langt bedre tjenester til en vesentlig lavere kostnad enn i Norge. Demokratene vil derfor at alle asylsøkere som ved ankomst til Norge ikke kan sannsynliggjøre at de enten er opposisjonspolitikere, redaktører, journalister eller forskere innen 48 timer skal sendes videre til et tredjeland som Norge har inngått avtale med. Asylsøkerne skal gis beskyttelse i tredjelandet mens en søknad om politisk asyl behandles.

De av asylsøkerne som er å betrakte som flyktninger i henhold til FNs flyktningekonvensjon, skal gis beskyttelse i Norge, eller et tredjeland, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig. (Forfulgte politikere og pressefolk kan ha et legitimt ønske om å få asyl i Norge for bedre å kunne fortsette sitt politiske virke.) Alle asylsøkere som gis opphold på humanitært grunnlag, skal imidlertid gis beskyttelse i et tredjeland og ikke i Norge. Ulovlige innvandrere som oppholder seg i Norge, og som nekter å samarbeide om retur til hjemlandet, skal også sendes til et tredjeland.»

Regjeringen Solberg har alle rede satt norgesrekord i ikke-vestlig innvandring. Erna Solberg ser imidlertid nå muligheten til å slå sin egen personlige rekord (og samtidig sikre seg internasjonal toppjobb når hun går av?) ved å hente inn innvandrere fra EU i tilligg til de som kommer til Norge av seg selv.

Som det fremgår av Demokratenes program vil Demokratene bruke asylmottak i lav-kost-land på stikk motsatt vis. Vi vil ikke hente asylsøkere fra andre land. Vi vil sende nesten alle asylsøkere som kommer til Norge, til asylmottak i lav-kost-land. Demokratenes plan er således ikke å bruke asylmottakene i Afrika til å øke asyl innvandringen, men tvert i mot å til å redusere den dramatisk.

Det er for øvrig heller ikke slik som Solberg tror at Norge må samarbeide med EU om dette. Både Israel og Australia har på egenhånd funnet frem til land som mottar asylsøkere / ulovlige innvandrere. EU løser sjelden problemer. EU skaper problemer Europa.

Afrikas befolkning vokser svært raskt. Erna Solberg tror at problemet med alt for rask befolkningsvekst i Afrika kan løses bed byrdefordeling i Europa