Demokratene vil sette det norske folk først

«Norske politikere sin hovedoppgave må være å bruke penger på å videreutvikle og bygge Norge istedenfor å bruke milliarder av kroner på kjøp av eiendommer i London, Paris og New York.  Demokratene vil alltid sette det norske folk og Norge først i alt vi gjør. Norge ga i årene 2016 og 2017 over 75 milliarder kroner i bistand. Men bistandsmilliardene fører ikke til mer fred og bedre menneskerettigheter “verden rundt” i alle landene som mottar norske penger,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og utdyper:

«Når korrupte og menneskeundertrykkende regimer i eksempelvis Afrika og Midtøsten får norske bistandspenger for å bygge sykehus og skoler, kan det samme regimet bruke penger fra andre budsjettposter for å kjøpe våpen. Den internasjonalt anerkjente bistandsforskeren Paul Collier antyder at minst 40 prosent av alle afrikanske militærutgifter finansieres av bistandspenger. Norsk bistand er dessverre ikke et unntak fra denne virkeligheten.».

«Her hjemme i Norge får ikke alvorlig syke kreftrammede den medisinen som kan enten helbrede eller virke livsforlengende Grunn? Vi har ikke råd! Eldre og syke mennesker får ikke adekvat behandling og et menneskeverdig liv,» påpeker han.