Rektor handlet rett

«Når en mannlig muslimsk lærer nekter å håndhilse på kvinnelige kolleger – fordi «Profeten pålegger det i Islam», og læreren får fyken – er det helt korrekt avgjørelse fra rektors side,» mener Terje Haugom som er medlem i Demokratene i Bergen. «Det har skjedd ved en norsk barneskole, og er et godt eksempel til etterfølgelse! I Norge skal mannlige og kvinnelige lærere – og kvinner og menn generelt – være like mye verd, ha de samme rettigheter og plikter, vise hverandre gjensidig respekt og toleranse osv. Slikt «religiøst fjolleri» bør absolutt være grunn til oppsigelse! Muslimske menn må stikke fingeren i jorden og kjenne hvor de er: Nemlig i Norge! Slik negativ atferd tolereres ikke her,» mener han.