Subjektiv NTB-dekning av Midt Østen-konflikten

NTBs Midt Østen-redaksjon må være verst av samtlige msm-medier når det gjelder subjektiv dekning av konflikten mellom Israel og palestinere. En fersk melding viser hvordan man med enkle ord setter spørsmålstegn ved Israels versjon av et hendelsesforløp, og uten å blunke kjøper Hamas sin propaganda. Uten tvil i en bevisst hensikt å sette jødenes hjemstat i et dårlig lys.

Den første setningen i rapporten fra NTB lyder slik: «Israelske soldater skal fredag ha drept to palestinske demonstranter på Gazastripen. En palestiner som angivelig angrep en politimann, er drept i Jerusalem.» Det er ingen tvil om at palestineren angrep en israelsk soldat med en kniv. Men NTB setter spørsmålstegn ved det gjennom å bruke ordet «angivelig».  Det blir som å dekke den siste terrorhandlingen i London der en innvandrer kjørte bilen sin inn i en folkemasse utenfor parlamentet med å skrive: «En mann skal angivelig ha kjørt bilen sin inn i en folkemasse».  NTB lar leserne sitte igjen med inntrykket av at det ikke er sikkert at den israelske politimannen ble angrepet, og skaper med andre ord et inntrykk av at de israelske soldatene kan ha skutt palestineren, midt i Gamlebyen i Jerusalem, for moro skyld.

På Gaza kaller NTB to innbyggere som ble skutt av israelske soldater for demonstranter, og skaper dermed inntrykk av at de var fredelige ubevæpnete palestinere som det passet soldatene å ta livet av. Riktig nok skriver NTB også her «skal ha» drept. Det er vel blitt en vane. Men altså «demonstranter» og ingen ting mer om hendelsen enn det. Faktum er at Israel skyter mot palestinere som angriper grensegjerdet oftest med molotovcoctails, steiner og brennende dekk, i et forsøk på å skape et hull som hundrevis av palestinere kan storme gjennom. NTB kaller disse opprørerne konsekvent for «demonstranter» for å skape et inntrykk av at de er fredelige.

I dette tilfellet skriver de israelske avisene at protestantene kastet bergarter og brannbomber bak skyer av svart røyk fra brennende dekk, mot de israelske troppene, som reagerte med tåregass og noen ganger med levende ild. Israels militære sier at noenpalestinerne også kastet improvisert sprengstoff og brannbomber i gjerdet, og at flere ble oppdaget mens de forsøkte å krysse gjerdet og ta seg inn i Israel. To palestinere ble drept og 60 ble såret.

I tillegg er de i NTBs versjon som regel «ubevæpnet», selv om ingen selvsagt kan vite noe som helst om hvorvidt de har kniver i baklommene til bruk mot israelske sivile dersom de klarer å komme seg gjennom gjerdet. Dessuten er de i NTBs versjon også ofte «barn».  Det har NTB formell ryggdekning for å skrive fordi FNs barnekonvensjon definerer alle under 18 år som barn. Men i Hamas sin definisjon er de voksne nok til å være medlemmer av Hamas sin militære ving (terroravdelingen) fra 15 år og oppover. Sikter en 17-åringen på deg med et våpen klar til å drepe deg, og du kan forhindre det gjennom selvforsvar, vil du da vente med å skyte til du har bedt om alderslegitimasjon? Kanskje ikke.

Faktum er at nesten alle palestinere som har angrepet sivile israelere eller israelske politifolk i Jerusalem og på Vestbredden de siste to årene har vært under 18 år. Slik at NTB kan ta dem med i sin statistikk over hvor mange barn Israel har drept. Israel har dessuten dokumentert at de aller fleste drepte under Hamas sin kampanje mot grensegjerdet har vært knyttet til terrororganisasjoner som Islamsk Jihad eller Hamas selv. Men i NTBs statistikk står de altså som ubevæpnede barn og fredelige demonstranter.