Retten til pleiepenger må lovfestes

«Demokratene er opptatt av at Norge skal være et omsorgsfullt og medmenneskelig velferdssamfunn, og med et slikt utgangspunkt kan vi ikke tillate en politikk hvor man lar flere barn med alvorlige sykdommer oppleve en nærmest vilkårlig behandling av søknader om pleiepenger. Demokratene mener det ikke skal være slik at familie må kjempe for å få sine rettigheter, samt leve i en eneste lang “berg- og dalbane-situasjon”, preget av fortvilelse og usikkerhet i en vanskelig livssituasjon,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og legger til:

«Demokratene vil understreke at sykdomsbildet til barn med alvorlig sykdommer er særdeles vanskelig for foreldrene, noe som innebærer at det også vil variere om og når barnet kan delta i tilrettelagt opplæringstilbud. At foreldre kan risikere å miste inntekten sin i de dagene barnet er friskt nok til å delta, er helt urimelig».

«For mange vil det å kunne pleie sine egne alvorlig syke familiemedlemmer være et sterkt ønske, og et godt supplement til det offentliges tilbud. Dette bør imøtekommes ved å ha gode rettigheter til pleiepenger/sykepenger. Når en legespesialist har konkludert med at barnet er alvorlig sykt, at det trenger oppfølging hele døgnet, og at det er hensiktsmessig å utføre pleie i hjemmet, skal retten til pleiepenger automatisk innvilges og lovfestes,» mener Kleppe.