Siv gikk med på å øke antallet kvoteflyktninger med 45 % for å komme i regjering

FrP har mange medlemmer som oppriktig ønsker at innvandringen til Norge skal reduseres. Disse medlemmene arbeider for partiet i håp om at det skal bidra til at den katastrofale kursen Norge nå er på skal endres. Det disse bra medlemmene ikke er klar over er at partileder Siv Jensen og et flertall i partiets sentralstyre i virkeligheten aktivt har stemt for tiltak som øker innvandringen. Å begrense innvandringen er på ingen måte prioritert. Det som blir prioritert er skattelette for den mer velstående delen av befolkningen. Og personlige taburetter for partiets øverste ledelse.

Innvandringen til Norge reguleres gjennom en rekke vedtak. Det er ofte ikke på klart forhånd akkurat hvor mange innvandrere som kommer som følge av de ulike vedtakene. Et vedtak som imidlertid er veldig håndfast er mottak av kvoteflyktninger. Antallet kvoteflyktninger for et gitt år vedtas i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet høsten før budsjettåret.

Antallet koteflyktninger har økt eksplosjonsartet under Erna Solbergs regjering. (Hun tiltrådte som statsminister 16. oktober 2013.)

Fra 2009 til 2013 hadde Norge en rødgrønn regjering som besto av Ap, Sp og Sv. Denne regjeringen hadde et flertall i Stortinget bak seg. Og den fremmet forslag om mottak av kvoteflyktninger som så ble vedtatt av Stortinget. Statsbudsjettet for 2013 ble vedtatt høsten 2012. De rødgrønne partiene vedtok der at Norge skulle ta i mot 1120 kvoteflyktninger i 2013.

Men høsten 2013 vant de borgerlige partiene valget. Da kom FrP på vippen og fikk makt. FrPs velgere trodde sikkert at FrP skulle bruke denne makten til å bremse innvandringen. Men det var det stikk motsatte som skjedde. Siv kunne brukt vippeposisjonen til å forhandle med både Ap og Høyre med tanke på å få gjennomslag for sakene som FrP hadde gått til valg på. I stedet for å forhandle med både Ap og Høyre med tanke på å gi noe til bake til partiets velgere valgte FrP å forhandle med Høyre, Venstre og KrF om å skaffe seg en plass i regjeringen.

Partiet lyktes i å komme i regjering. Det gav statsrådposter til partiets topp politikere. Partileder Siv Jensen fikk den prestisjetunge finansministerjobben. Og sort bil med sjåfør. Men for å få denne jobben måtte hun gi noe til Venstre og KrF. Og i motsetning til Siv så forsøker Trine og Knut å holde det de lovernår det gjelder innvandring. Siv aksepterte derfor å ØKE antallet kvoteflyktninger med hele 45 % fra 1120 til 1620! Hvis Siv i stedet hadde forhandlet med Ap kunne FrP antagelig forhandlet dette tallet ned.

Og etter denne radikale økningen på 45 % har Siv Jenssen vært med på å øke mottaket av kvoteflyktninger ytterligere. For 2019 foreslår finansminister Siv Jensen at Norge skal motta 3 000 koteflyktninger. Det er hele 167 % høyere enn det antallet Norge mottok under de rødgrønne.

Vi ser at mange av kommentatorene på Facebook forteller oss i Demokratene at vi heller burde oppfordre velgere til å stemme FrP. Men som vi ser så innebærer mer makt til FrP mer innvandring. (I hvert fall inntil Sylvi tar Sivs plass.) Dersom FrP  hadde gjort et dårligere valg i 2013 hadde vi antagelig hatt færre kvoteflyktninger og lavere innvandring fra 2013 til 2018.

Hvis velgerne virkelig skal gjøre noe med innvandringen må de begynne å stemme på et parti som faktisk vil GJØRE noe for å bremse innvandringen. Og det beste alternativet i denne sammenheng er Demokratene.

Tilsvar

Jeg har tilbudt FrPs innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, et samtidig tilsvar. Henvendelsen er ikke besvart.

For å balansere opplysningene om at FrP gikk med på en radikal økning i antall kvoteflyktninger (og lettelser for noen asylbarn) kan jeg imidlertid nevne at FrP først stemte for å sende menneskeskesmuglingsskipene til Afrika. Men i statsbudsjettet for 2018 foreslo finansminister Jensen at skipene skulle trekkes til bake. Og det fikk hun Stortinget med på!  Ap, SV, MDG og Sp ville at skipene skulle fortsette å lokke Afrikanere til å spille russisk rulett på Middelhavet.
FrP i regjering har også vært med på å innføre grensekontroll mot Russland og midlertidig grensekontroll på ferger til Norge. Disse tiltakene har bidratt til å redusere asylankomstene. (Men grensekontroll langs alle grenser, slik Demokratene har programfestet, er selvsagt langt bedre en kontroll av noen grenser.)

Christen Krogvig