Bilpolitikken må endres

«Det norske folk har fått mer enn nok av å måtte betale Statens egne regninger og forpliktelser, og da spesielt gjelder det bompenge-systemet. Nå er grensen nådd, både for by og land! Våre folkevalgte på Stortinget bør snarest avvikler hele bomsystemet i hele Norge». Det mener Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Hordaland. Han er også misfornøyd med andre bilavgifter:

«Demokratene mener i den anledning at årsavgiften for motorkjøretøy – for tiden kalt «trafikk-forsikringsavgift», innkrevd gjennom forsikrings-selskapene – må disponeres 100 % til veibygging, drift og vedlikehold i statens regi. Ikke 20 % som nå. Full utnyttelse av årsavgiften bør erstatte bompengene. Dette – pluss bensinavgiftene – er nok til å holde god standard på norske veier i årene framover! Og vi har dessuten et betydelig oljefond,» sier han, og legger til:

«Demokratene mener også at fossilt drivstoff ikke skal bli dyrere pga. bortfall av bompenger, men heller settes ned i pris for alle landets pumper, delvis også pga. den nye diesel-teknologi som er på trappene – noe som er meget bra for klima og miljø. Demokratene taler i dette saksområdet på vegne av det norske folk, familie-økonomiske hensyn, og den allmenne trivsel i trafikken.»