Norge er nordmennenes sitt land

«I en utrygg verden er det særdeles viktig å bevare og trygge Norge. De som kommer til vårt land må derfor ha respekt for norske lover og regler – og innordne seg det norske samfunnet. De utlendingene som ikke vil godta dette må sendes ut av Norge.  Vi må aldri glemme at Norge er nordmennenes land,» sier Demokratenes leder Vidar Kleppe, og legger til:

«Nordmenn er et åpent og gjestfritt folk og da kan vi selvsagt ikke lengre gi utlendinger som vil sette vår trygghet og det norske samfunnet i fare. Hjemsendelser av lykkejegere og kriminelle utlendinger må derfor skje automatisk uten opphold. Dette må gjøres for å trygge Norge og det norske folk».